Facket direkt facketdirekt.nu

Du behövs lokalt!

Nu har du som är LO-medlem chansen att vara med och påverka där du bor eller arbetar. Just nu pågår nomineringar till uppdragen i kommunerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-förbunden vill finnas på plats i alla Skånes kommuner och just nu förbereder sig ditt förbund för att nominera medlemmar till lokala LO-uppdrag. Här kommer chansen att få träffas över förbundsgränserna och träffas genom LO-facken i kommunerna!

Roligt och viktigt uppdrag

Vad är LO-facken i kommunerna egentligen? Jo, det är vi fackliga medlemmar från olika LO-förbund som tillsammans försöker påverka och förbättra för anställda och invånare i kommunen. Tvärfackligt brukar det kallas när vi samlas så. Detta är ett ideellt arbete som är både roligt och viktigt!

En röst i samhället

Inom LO-facken i kommunerna prioriterar vi att påverka den politiska utvecklingen lokalt. Blir du tvärfackligt aktiv är du med och är en röst för LO-medlemmars villkor. Både på arbetsmarknaden och i samhället. Det sker genom facklig-politiskt arbete, opinionsbildning, utåtriktad verksamhet och genom engagemang i de kommunala frågorna.

Vill du göra ett handtag och få lära känna nya kamrater på kuppen? Ta chansen att vara med – ta kontakt med ditt förbund!

Det är förbunden som nominera till uppdragen. Varje kommun har sin ordförande, ledamöter och ersättare. Dessa väljs vid LO-distriktets representantskap den 16 november 2021.

Läs mer om LO-facken i kommunerna i Skåne på webben. Tryck här.

 

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.