Facket direkt facketdirekt.nu

Digitalt seminarium om arbetsskador

Försäkringar Den 20 maj kl 9-12 arrangerar LO-distriktet i Skåne och LO-TCOs rättskydd ett digitalt seminarium om arbetsskador.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Föreläsare är Gustav Sjöberg, förbundsjurist LO-TCOs rättskydd och det är arbetsskador och arbetssjukdomar som är ämnet för dagen.

Antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat kraftigt de senaste tio åren. Detta trots att arbetsmiljön inte förbättrats i samma utsträckning. Rättsläget är dock inte så hopplöst som många tror. Att få sin skada godkänd som arbetsskada innebär också ofta stora ersättningsbelopp, ibland miljoner.

Fånga upp arbetsskada

Vid seminariet kommer det att ges en överblick av arbetsskadeförsäkringen och rättsprocessen, från ansökan till dom, med genomgång av rättsläget och de senaste betydelsefulla domarna på området. Seminariet kommer att hjälpa er att lättare fånga upp att en medlem eventuellt har en arbetsskada. För att kunna göra det är det viktigt att ha ett grepp om försäkringens grundvillkor och ett hum om hur den medicinska utredningen bör se ut. Andra frågor som också kommer att beröras är reglerna hos AFA Trygghetsförsäkring samt den pågående pandemins effekter kopplade till arbetsskadeförsäkringen.

Regler för ersättning

Efter seminariet är målet att ni ska ha fått en bild av vilka regler som styr rätten till ersättning, vilken utredning som hjälper medlemmen till godkänd arbetsskada och hur processen hos Försäkringskassan, AFA Trygghetsförsäkring och i domstolarna ser ut.

Seminariet vänder sig till ombudsmän, skyddsombud, försäkringsrådgivare och andra förtroendevalda som träffar medlemmar som är sjuka eller har andra arbetshinder. För den som tidigare gått på våra arbetsskadeseminarier kommer seminariet att vara en nyttig repetition och viss fördjupning hur man tar sig fram på den snåriga arbetsskadestigen.

Anmäl intresse till din fackliga avdelning senast den 29 april och det är en anmälningsavgift på 1000 kr/deltagare som faktureras från LO-distriktet i Skåne. Anmälan är bindande!

 

Susanne Simonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.