020560056 ring fackets hjälptelefon

Debattartikel: Första stegen tagna för rättvisa villkor för alla

Kollektivavtal I dag är det kollektivavtalets dag. I Sverige är kollektivavtalen grunden för rättvisa villkor på arbetsmarknaden. Vi vill att svenska kollektivavtal ska gälla för alla på svensk arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

För att detta ska bli verklighet behövs det göras ändringar såväl på EU-nivå som i den svenska utstationeringslagen, även kallad Lex Laval.

Arbetare ställs mot arbetare

EU-domstolens beslut om att den fria rörligheten överordnas fackliga och sociala rättigheter har gjort det svårare för de fackliga organisationerna att kräva svenska kollektivavtal hos företag som utstationerar arbetskraft i Sverige. Utan kollektivavtal blir arbetstagarna helt utlämnade till arbetsgivarnas godtycke och i vissa branscher har vi kunnat se att det inte längre går att garantera rättvisa arbetsvillkor.

Den iver EU har visat i att skydda den fria rörligheten har inneburit att oseriösa företag utnyttjar lagstiftningen för att dumpa löner och arbetsvillkor i Sverige eller slå ut seriösa företag som använder schysta villkor. Detta skapar oreda på arbetsmarknaden, underminerar kollektivavtalens ställning och bidrar till låglönekonkurrens där arbetare ställs mot arbetare.

Förhindra social dumpning

Det är därför glädjande att den nya regeringen redan tagit flera steg i rätt riktning genom att driva på f ör att EU ska ändra utstationeringsdirektivet. Den nya EU-kommissionen har nu också fått i uppdrag att se över utstationeringsdirektivet för att förhindra social dumping i Europa.

Men det handlar också om att för ändra så mycket som är möjligt med gällande EU-direktiv. Socialdemokraterna och LO har länge krävt att svenska Lex Laval förändras. Regeringen har därför gett utstationeringskommittén ett utvidgat uppdrag med syfte att stärka kollektivavtalens ställning när utländsk arbetskraft tillfälligt arbetar i Sverige.

Säkra schysta villkor

Parallellt finns det en utredning om hur de nya EU-regler, som beslutades förra våren, ska införas i svensk lag. Regeringen har gett även den utredningen ett utvidgat uppdrag, bland annat ska den utforma hur ett entreprenörsansvar i byggbranschen ska fungera och undersöka om det bör införas även i andra branscher. Detta är ytterligare ett viktigt steg för att stärka arbetstagarnas rättigheter och säkra schysta villkor även hos underentreprenörer som är verksamma på den svenska arbetsmarknaden.

Kollektivavtal för alla

För svensk socialdemokrati och svensk fackföreningsrörelse är det oerhört centralt att alla människor som arbetar i Sverige, tillfälligt eller permanent, omfattas av samma rättigheter på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna och LO har fastställt tio tydliga ordningsregler som ska gälla på svensk arbetsmarknad. Bland annat ska Lex Laval förändras och svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Nu har regeringen tagit de första viktiga stegen och vi ser fram emot när det tas ta fler steg i rätt riktning under mandatperioden.

Eftersom de borgerliga partierna säger att de står upp för den svenska modellen, förutsätter vi att det ska gå att hitta parlamentarisk enighet för att stärka skyddet för alla som jobbar i Sverige. Lika lön för lika arbete borde vara en självklarhet!

Jimmy Runesson
ordförande LO-distriktet i Skåne

Marie Granlund (S)
ordförande utstationeringskommittén

Den här debattartikeln har den 17 mars publicerats i Skånska Dagbladet, Kristianstadsbladet och Trelleborgs Allehanda.

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.