020560056 ring fackets hjälptelefon

Dags att motionera inför årsmötet i april

Organisationsfrågor I april håller LO-distriktet årsmöte. Alla fackliga avdelningar i Skåne kan skicka in motioner, förslag, till mötet samt nominera kandidater till olika förtroendeuppdrag. Motionerna ska vara inne senast den 6 februari 2020.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Årssammanträde 6 april 2020

LO-distriktet i Skånes årssammanträde hålls den 6 april 2020 med årskonferens den 7 april i direkt anslutning.

Mötena äger rum på Backagården i Höör.

Avdelningar skriver motioner

Motionsrätt har medlemsorganisationer, det vill säga fackliga avdelningar.

Motioner insändes till LO-distriktet i Skåne senast den 6 februari 2020.

Nominera till uppdrag

De fackliga avdelningarna kan också nominera, föreslå, kandidater till styrelse, revisorer, valberedning och LO-facken i kommunerna. De som nomineras skall vara tillfrågade och ha accepterat att kandidera.

Valberedningen kan komma att kalla de som är nominerade till samtal.

Vi påminner om att LO uttalat ambitionen att öka antalet kvinnor i den tvärfackliga verksamheten.

Nomineringar insändes till LO-distriktet i Skåne senast den 6 mars 2020.

Vem kan nomineras?

Medlem i förbund tillhörande LO som har sin bostad eller arbetsplats inom LO-distriktets verksamhetsområde och som ej är ålderspensionär är valbar till uppdrag.

Val till uppdrag i LO-distriktet ska föregås av samråd och godkännande av personens medlemsorganisation.

LO-distriktet i Skånes årskonferens 7 april

Årsmötet varar en dag och följs av en konferens den 7 april. Vi kommer att skicka ut separat kallelser till denna konferens men ni får nu förhandsinformation.

Konferensen är på Backagården och börjar 09.00. Vi kommer att ha det som en seminariedag med inslag som görs i storgrupp.

Mikael Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.