020560056 ring fackets hjälptelefon

Birgitta Almroth träder in

Vi vill härmed meddela att Magnus Alm, LO-distriktets ordförande, har avsagt sig sina uppdrag från och med den 3 juni 2019. Vice ordförande Birgitta Almroth träder in under perioden tills nyval sker.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning