020560056 ring fackets hjälptelefon

Bara en av tre som går ut yrkesprogrammet får jobb

Arbetsmarknad Bland elever som fullföljer sin yrkesutbildning på gymnasiet har bara en av tre fast jobb ett år senare. Bäst i Skåne går det för elever från Energiprogrammet. Det avslöjar LO i en rapport om de gymnasiala yrkesprogrammen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

I en ny sammanställning visar LO, med data från Skolverket, att endast var tredje elev som har fullföljt sitt yrkesprogram är etablerad på arbetsmarknaden ett år efter studenten.

- En tredjedel får ordentligt fäste på arbetsmarknaden. Ytterligare en tredjedel har en osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden. Det kan handla om timvik, korta visstidsanställningar eller säsongsarbete men det går inte att försörja sig på. Så kan vi inte ha det, säger Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne.

Skillnad på yrkesprogram

Gymnasieskolan är avgörande för att ungdomar ska få ett första jobb. Endast 28 procent av eleverna som saknar gymnasiekompetens är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier fem år efter att de lämnat gymnasieskolan.

Det skiljer sig också mycket åt mellan programmen. I Skåne har Energiprogrammets elever störst möjlighet att få jobb. Här är 59,2  procent av eleverna etablerade på arbetsmarknaden ett år efter avslutad gymnasieutbildning. Motsvarande siffra för Medieprogrammet är endast 11.6 procent, vilket är lägst i Skåne.

Obligatorisk gymnasieskola

- Ett stort problem är att yrkesprogrammen på sina håll präglas av låg kvalité. Genom att höja kvalitén kan vi få fler unga att välja ett yrkesprogram, fullfölja sin gymnasieutbildning och sedan också få ett jobb med schyssta villkor. Men då behöver ett antal reformer komma på plats. Därför föreslår LO följande, avslutar Jimmy Runesson:

- Gymnasieskolan bör göras obligatorisk. Gymnasieskolan är avgörande för att få ett jobb. Av de som inte har en avslutad gymnasieutbildning är bara 28 procent i arbete eller studier fem år senare. Att göra skolformen obligatorisk sätter press på skolan att förbättra kvaliteten på utbildningen så att alla elever klara sig.

- Högskolebehörigheten på yrkesprogrammen måste återinföras. Sedan högskolebehörigheten togs bort med den nya gymnasiereformen från 2011 störtdök det redan låga söktrycket till programmen från 33,6 procent till nu 27,1 procent. Många som läst en yrkesutbildning vill någon gång läsa vidare på högskolan och vi måste rusta dagens unga för morgondagens arbetsmarknad. Då har vi inte råd med några stängda dörrar eller återvändsgränder.

- Ge branscherna större inflytande. Ska gymnasiet kunna rusta eleverna för yrket de valt att utbilda sig till måste branscherna vara med hela vägen. Bara när skola och arbetsliv arbetar tillsammans kan vi få högkvalitativa yrkesutbildningar som eleverna söker, slutför och som leder till jobb.

För mer information:

Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-974 54 96
E-post: jimmy.runesson@lo.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.