020560056 ring fackets hjälptelefon

"Starka tillsammans även när det gungar"

LO-distriktet i Skåne håller höstmöte 21 november. Tf ordförande Birgitta Almroth öppnade mötet med budskapet att LO-distriktet under 2020 med förnyad kraft ska ta strid för våra ideal och våra förslag. Tillsammans är vi starka.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ur Birgitta Almroths öppningsanförande på LO-distriktets höstmöte:

”Vi har fortsatt vår opinionsbildning. Vi har tagit strid mot vinster i välfärden. Vi har tagit strid mot den skånska högerns nedskärningar i kollektivtrafik och sjukvård. Vi har på många olika sätt och arenor lyft fram LOs program för jämlikhet och vi verkar för att förslagen ska få genomslag och bli verklighet.

Vi i styrelsen tillsammans med er i medlemsorganisationerna, LO-facken och vår personal på distriktet.

Vi har nu i en verksamhet där studierna spränger ramarna för att ni har så många deltagare. Vi har fått igång nya kommittéer som spänner bågen högt för verksamheten. Vi har genomfört vårt första egna regionala Ungforum. Flera av våra verksamheter har utvecklats otroligt.

Men bra kan bli bättre. Många spännande saker ligger framför oss!”

Läs Birgitta Almroths öppningsanförande i sin helhet.

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.