Klass i Sverige - digital föreläsningsserie

Medverkande: Välfärdsmodellens omvandling: Det privata kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn - Majsa Allelin och Stefan Sjöberg.
Värd Socialdemokraterna i Skåne

Ansvarig: Susanne Simonsson

En föreläsningsserie som tar avstamp i boken Klass i Sverige vilken är den mest omfattande kartläggning av ojämlikheten på länge. Ett antal forskare ger sin blid av hur klassamhället ser ut.

Läs mer här.

 

MEDVERKANDE:

  • STARTAR: 18:00
  • SLUTAR: 18:30
  • PLATS:
    Digitalt via Zoom
  • TYP: