020560056 ring fackets hjälptelefon

Studieguiden på nätet

Facklig utbildning Nu finns det en studieguide på nätet som underlättar rekryteringen till fackliga kurser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO och förbunden har tagit fram en studieguide på nätet för målgruppen förbundens studieansvariga och ABFs fackliga kontaktpersoner. Syftet med guiden är att stödja rekryteringsprocessen för fackliga utbildningar. Det är ofta den som inte fungerar när en utbildning måste ställas in. Innehållet är uppbyggt kring dels en FAQ, dels Bra-att-veta-texter om facklig utbildning. Det finns också en sök-funktion och ett formulär för att ställa frågor.

https://www.lo.se/studieguiden

Susanne Simonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.