020560056 ring fackets hjälptelefon

Centrum för arbetarhistoria: Välkommen på seminarier

Centrum för arbetarhistoria är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona och den ideella föreningen CfA. Målsättningen är att skapa en institution för forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet med syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Centrum för arbetarhistoria bjuder in till flera intressanta föreläsningar i höst.

  • Den 29 oktober handlar det om Offentliga toaletter för kvinnors rätt till staden. Syftet är att visa hur lokala interventioner i stadsplanering spelat en viktig roll för kvinnors rätt till staden. Andrés Brink Pinto och Malin Arvidsson föreläser.
  • Den 17 december håller Martin Ericsson och Stefan Nyzell ett seminarium om Bort med strejkbrytarna! Kollektivt våld på mellankrigstidens svenska arbetsmarknad.

Läs mer i höstens program.

Läs mer på deras hemsida: arbetarhistoria.org

Susanne Simonsson