Facket direkt facketdirekt.nu

Facket på sommarjobbet är igång!

Var med och se till att sommarjobbare och ungdomar får schysta villkor. Här är bilder, texter och en film att dela i sociala medier.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I sommar är Facket på sommarjobbet digital. Kampanjen vänder sig till unga och sommarjobbare som ofta råkar illa ut och utnyttjas på arbetsmarknaden. 

Sprid budskapet

Vad med och sprid kunskap så att fler får schysta villkor. Ladda ner bilder nedan, skriv av texten och dela i sociala medier. 

Du kan också gå in på Youtube och dela en film direkt. Tryck här.

Dela bild & text

Har ni barn som skall sommarjobba? Har de skrivit ett anställningsavtal?
Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

Om man är 16 eller 61 är det ändå lika viktigt att ha ett anställningsavtal. Det är ert bevis på att ni arbetar på arbetsplatsen samt vilket kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Utan anställningsavtalet blir det svårt att bevisa att ni har arbetat på arbetsplatsen, på så vis kan man bli lurad på sin lön. Viktiga punkter som skall vara med i anställningsavtalet:

1. Arbetsgivarens namn
2. Arbetsgivarens organisationsnummer
3. Arbetsgivarens adress
4. Arbetstagarens uppgifter
5. Anställningsform
6. Anställningstid
7. Arbetstid
8. Vilken arbetsuppgift man skall ha
9. Lön
10. Vilket kollektivavtal man jobbar under

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

------------------------------------

Har eller skall ni sommarjobba?

Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

Begär ett arbetsgivarintyg!

Om man har arbetat på en arbetsplats har man rätt till att få ett arbetsgivarintyg. Det är en jättebra handling att ha till framtiden. I arbetsgivarintyget står det vad ni har gjort och eventuella goda ord om er insats på arbetsplatsen vilken man kan använda i sitt CV för framtida anställningar.

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

-----------------------------------
Kommer ditt barn hem tidigt från jobbet?

Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

När det finns lite att göra kan chefen ibland fråga om det är någon som vill gå hem tidigt. Man får själv bestämma om man vill åka hem men då förlorar man också lönen man skulle fått under den tid man valde att inte jobba. Ibland kan chefer få det att låta som att man måste åka hem för att det inte finns något att göra. Ditt barn har rätt till lön för den arbetstid man kommit överens om, även om det inte finns några arbetsuppgifter. Blir ditt barn beordrad att sluta tidigare har hen fortfarande rätt till sin lön. Kommer ditt barn hem tidigt från jobbet? Våga fråga vad som hänt!

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

------------------------------------

Hade du jobbat gratis?

Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

- varför ska ditt barn då göra det?

Tyvärr finns det chefer som förväntar sig att ungdomar ska provjobba gratis. Det är inte okej! Alla har rätt att få betalt för sitt arbete. När ditt barn börjar provjobba på ett nytt ställe är det viktigt att hen får ett anställningsbevis där det bland annat står vad som gäller för lönen. Anställningsbevis gör det enklare att reda ut om det skulle uppstå några frågetecken eller meningsskiljaktigheter. Ska ditt barn börja jobba på ett nytt jobb? Våga fråga hur det står till med lönen!

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket 

-----------------------------------

Tycker du att ditt barn jobbar väldigt mycket?

Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

Arbete och vila styrs av lagen. För personer som är 18 år eller äldre gäller: minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en vecka och att en ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under ett dygn. Detta kallas för veckovila och dygnsvila. Är ditt barn under 18 finns det speciella regler som är till för att skydda unga. Scrolla ner i texten för att ta reda på vad som gäller för de olika åldrarna.

Tycker du att ditt barn jobbar väldigt mycket? Våga fråga hur det står till med arbetstiden!

  • Under 13 år får man inte arbeta i Sverige enligt lag
  • Under 15 år får du arbeta max 7 timmar om dagen och högst 35 timmar i veckan. Ni får ej börja tidigare än 06:00 på morgonen och ej arbeta senare än 20:00 på kvällen. Samt att ni skall ha 14 timmars sammanhängande ledighet per dygn och minst 36 timmar sammanhängande ledighet varje vecka.
  • 15 år får du arbeta max 8 timmar om dagen och högst 40 timmar i veckan. Ni får ej börja tidigare än 06:00 på morgonen och ej arbeta senare än 20:00 på kvällen. Samt att ni skall ha 14 timmars sammanhängande ledighet per dygn och minst 36 timmar sammanhängande ledighet varje vecka.
  • 16-17 år får du arbeta max 8 timmar om dagen och högst 40 timmar i veckan. ni får ej börja tidigare än 05:00 på morgonen och ej arbeta senare än 00:00 på kvällen. Samt att ni skall ha 12 timmars sammanhängande ledighet per dygn och minst 36 timmar sammanhängande ledighet varje vecka.
  • 18 år och äldre, har ni fyllt 18 år så gäller samma regler som för alla andra vuxna. Det betyder följande: Din ordinarie arbetstid får vara högst 40 timmar i veckan. Ni får inte börja jobba före 05:00 på morgonen eller arbeta efter midnatt, om ni inte har ett arbete som kräver nattarbete. Ni har rätt till 11 timmars sammanhängande ledighet per dygn samt 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. När ni fyllt 18 är det först nu ni får arbeta övertid. Tänk på att ni har rätt till ersättning för all extra tid ni arbetar och detta regleras i kollektivavtal. 

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

------------------------------------

Jobbar ditt barn trots att hen är sjuk?

Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

Ibland kan ungdomar känna sig pressade att jobba trots att de är sjuka. Det kan handla om att de är oroliga för lämna sina kollegor i sticket eller att de är rädda för att deras chef inte ska tro på dem. Ibland känner ungdomar ett ansvar över att hitta en ersättare när de blir sjuka. Det är inte okej! Det är alltid chefens ansvar leda och fördela arbetet. 

Jobbar ditt barn trots att hen är sjuk? Våga fråga hur det står till!

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

------------------------------------

Alla förtjänar att komma hem efter avslutat arbetspass!

Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

Ja det är sant ALLA. Även sommarjobbare, arbetsmiljölagen gäller alla arbetare. Om något inte känns rätt är det oftast fel. Det kan vara allt får en ostadig stege, helt rätt den skall vi inte använda. Arbeta på taket? Helt rätt då skall vi använda fallskydd så man inte ramlar ner. Är skyddsutrustningen inte hel? Helt rätt då utför vi inte arbetet om inte skyddsutrustningen blir ersatt/reparerad. Arbeta säkert och ta hand om er, skulle bara kan sluta väldigt otäckt. 

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

------------------------------------

När ska jag få min lön?
Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:
Detta skall stå i anställningsavtalet som ni skriver innan ni börjar arbeta. 
Anställningsavtalet skall även innehålla:
1. Arbetsgivarens namn
2. Arbetsgivarens organisationsnummer
3. Arbetsgivarens adress
4. Arbetstagarens uppgifter
5. Anställningsform
6. Anställningstiden
7. Arbetstid
8. Vilken arbetsuppgift man skall ha
9. Lön
10. Vilket kollektivavtal man jobbar under
Har ni frågor?
Fråga facket 020-56 00 56
http://ung.lo.se/fragafacket

------------------------------------

Jobbar ditt barn gratis? 

Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

På vissa arbetsplatser förväntas unga utföra arbete på obetald tid. Det kan vara att ställa iordning uteserveringen innan man stämplar in eller att plocka ihop de sista varorna vid stängning efter att man har stämplat ut. Det är inte okej! Du skall alltid ha ersättning för den tid du arbetar. Lön regleras i kollektivavtal - inte i lag. Därför är det viktigt att veta vad som gäller på sin arbetsplats. Våga fråga ditt barn hur det funkar på sommarjobbet.

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

--------------------------------------

Osäker på vad som gäller på sommarjobbet?

Ladda ner bilden. Tryck här.

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

------------------------------------
Hinner ditt barn äta under rasten?

Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

Alla har rätt att ta pauser på jobbet. Ofta finns det schemalagda raster. Dessa är obetalda vilket innebär att det är privat tid som man förfogar över själv. Ingen är tvungna att arbeta under sin rast. Ibland har man istället något som kallas för måltidsuppehåll. Då får man gå ifrån när det finns möjlighet. Oavsett är det viktigt att alla ges möjlighet att pausa och äta för att må bra och orka med arbetet. Hinner ditt barn äta och pausa på jobbet eller är det så mycket att göra att det inte hinns med? Våga fråga!

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

-------------------------------------

Sommarjobbar ni? Då skall ni få lön i form av pengar.

Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

Lön regleras i kollektivavtal, det betyder att hur mycket du ska ha i lön är bestämt i avtalet. Kollektivavtalets lön är det absolut minsta man får tjäna. Detta gäller dock enbart om man arbetar på en plats som har kollektivavtal. Det finns ingen lag som reglerar lön. Lön ska alltid vara pengar, inte grejer.

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

------------------------------------
Har man rätt till kollektivavtal även om man sommarjobbar?

Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

Ja det är självklart! Vitsen med att arbeta under ett kollektivavtal och vara medlem i facket är att man slipper att förhandla själv med chefen vid anställning eller under tiden man är anställd för att få bättre arbetsvillkor. Tillsammans kan vi få bättre arbetsvillkor än om vi förhandlade själv! Det handlar inte bara om hur mycket lön man skall tjäna utan även att vi skall ha en säker arbetsplats där alla garanteras att komma hem efter avslutad arbetsdag med bra villkor och säkra arbetsförhållanden. 

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

-----------------------------------

Ni som sommarjobbar! Vad händer om ni skadar er?

Ladda ner bilden. Tryck här.

Text:

Vad skulle hända om ni skadar er under arbetstid? Är ni försäkrade? 

Arbetar ni under ett kollektivavtal så är ni försäkrade det är redan framförhandlat. Om ni inte gör det får ni fråga chefen vilken försäkring som gäller på er arbetsplats.

Har ni frågor?

Fråga facket 020-56 00 56

http://ung.lo.se/fragafacket

------------------------------------

 

Meta Jarl
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.