020560056 ring fackets hjälptelefon

Försäkringsinformatör

Försäkringsinformatör är ett fackligt förtroendeuppdrag. Informatören har till uppdrag att informera om försäkringar för anställda på arbetsplatser med kollektivavtal, bevaka om det händer något som gör att medlemmar är berättigad till ersättning från fackets försäkringar, hjälpa till att anmäla sådan skada och erbjuda medlemmarna ett så kallat "FörsäkringsSamtal". I Skåne finns ca 1050 försäkringsinformatör på olika arbetsplatser som har SAF-LO eller KFO-avtal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet har ansvar för försäkringsinformatörernas utbildning. Vi erbjuder en 4-dagars grundutbildning. Den fjärde dagen behandlar medlemsförsäkringarna rent allmänt och betalas av Folksam genom dessa försäkringar. De informatörerna vi har registrerade i vårt register bjuds också in till en årligen återkommande 1-dags vidareutbildning. Det är avdelningarna som anmäler in till oss vem som ska vara informatör.

Det är den lokala fackliga organisationen (klubben/avdelningen) som utser försäkringsinformatören och har ansvaret för verksamheten.