020560056 ring fackets hjälptelefon

Dags att nominera till regionala kommittéer

Organisationsfrågor Nu är det tid att nominera, föreslå, personer till tre regionala kommittéer som jobbar med ungdomsverksamhet, studier och arbetsmarknadsfrågor. Det är de fackliga avdelningarna som nominerar. Senast den 20 mars ska förslagen vara inne.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet i Skånes regionala studiekommitté

Studiekommittén behandlar de olika frågor som studieorganisationen ansvarar för såsom behovsinventering, planering, uppföljning och utvärdering, handledarlag, erfarenhetsutbyte kring material, utbildningar och LOs centrala Kunskapssystem på externat. Kommittén ska vara pådrivande, ta initiativ för att driva utvecklingen av de tvärfackliga studierna framåt och ge stöd på de ställen där verksamheten haltar.

Mer information om nomineringar till regionala studiekommittén.

LO-distriktet i Skånes regionala ungkommitté

Regionala Ungkommittén har till uppgift att utveckla och förstärka det regionala ungarbetet och arbeta på uppdrag av styrelsen med de av LO beslutade ungfrågorna. Målet är att få fler unga medlemmar fackligt intresserade och aktiva.

Kommittén arbetar brett med information, kurser och utbildning, kampanjen Facket på Sommarjobbet, skolinformation, valrörelsen och opinionsbildning i ungfrågor.

Mer information om nomineringar till regionala ungkommittén.

LO-distriktet i Skånes regionala arbetsmarknadskommitté

Arbetsmarknadskommitténs uppdrag är bland annat att:

  • Bevaka LOs och LO-förbundens intressen inom arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv.
  • Bevaka och följa LOs nationella policyutveckling inom området och sprida kunskap utifrån denna, samt använda den i påverkansarbete när så är rimligt.
  • Löpande själva arbeta fram och hantera särskilt viktiga frågor, för specifikt Skåne, att samlas kring ur LO-perspektiv.

Mer infomation om nomineringar till regionala arbetsmarknadskommittén.

 

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.