020560056 ring fackets hjälptelefon

Välkommen till öppna föreläsningar om framtidens arbetsliv

LU Futura – Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor – presenterar i höst en ny serie med öppna föreläsningar om framtidens arbetsliv. Alla är välkomna!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tre samhällsomdanande trender av betydelse för arbetsmarknad och arbetsliv är uppenbara: digitalisering, en åldrande befolkning och ökad globalisering. I viss mån är dessa fenomen relaterade. Det är dock oklart vilka konsekvenser dessa har för framtidens arbetsliv.

Alla som är intresserade av att ta del av diskussioner kring framtidens arbetsmarknad är välkomna!

Läs mer här.

Digitaliseringen av arbetslivet – utmaningar och möjligheter

24 september kl 14-17

Vilka arbeten försvinner och vilka tillkommer i och med digitaliseringen? Vilka blir vinnare/förlorare och vem är bäst rustad för förändringarna?

Till mer information och anmälan

Längre arbetsliv – för vem och på vilka villkor?

16 oktober kl 14-17

Med en åldrande befolkning både kan och måste vi jobba längre upp i åldrarna för att klara välfärden, men då måste vi också bli bättre på att se till äldre arbetstagares kompetenser och behov, exempelvis i termer av arbetsmiljö. I vilken mån måste även lagar och social infrastruktur ses över?

Till mer information och anmälan

Språk och kommunikation i framtidens arbetsliv

6 november kl 14-17

Ökad globalisering och migration har förändrat språksituationen i världen och i Sverige – mellan 150 och 200 språk talas idag i landet samtidigt som engelska ensamt kommit att bli det dominerade globala språket. Vad får denna parallella en- och mångspråkighet – på lång och kort sikt – för konsekvenser för arbetslivet?

Till mer information och anmälan

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.