020560056 ring fackets hjälptelefon

Uttalande: LO-distriktet i Skåne vill ta fighten för en tryggare arbetsmarknad

Anställningsvillkor Hur vi har det på jobbet påverkar våra liv stort, inte bara under arbetstid utan även utanför arbetsplatsen. Det är därför ett stort problem och en allvarlig orättvisa att dagens arbetsmarknad är otrygg för så många, anser LO-distriktet i Skåne vars höstmöte antog ett uttalande under tisdagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet vill ta fighten för en tryggare arbetsmarknad

Hur vi har det på jobbet påverkar våra liv stort, inte bara under arbetstid utan även utanför arbetsplatsen. Det är därför ett stort problem och en allvarlig orättvisa att dagens arbetsmarknad är otrygg för så många.

Försämrade villkor stort problem

Många lider av ofrivilliga deltider. Allmän visstid, sms-anställningar och kontrakt som bara garanterar några få timmars jobb i månaden är vardag i många LO-yrken.

2016 var över 260 000 personer tim- eller behovsanställda i Sverige. Klass och kön slår igenom både i villkor och inkomst då villkoren är tuffast för arbetarkvinnorna. 

Svårare att säga ifrån och kräva sin rätt

Visstids- och bemanningsanställningar riskerar att ge känslan av att man är utbytbar.

Att man saknar fotfäste på arbetsplatsen försvårar också ens möjligheter att säga ifrån om något är fel.

Det blir tuffare att organisera sig fackligt, att våga reagera mot arbetsmiljöproblem eller att vara trygg i att säga ifrån och få stöd ifall man blir sexuellt trakasserad.

Ovärdigt en modern arbetsmarknad

Det är oacceptabelt att så många av våra medlemmar har så pass otrygga anställningar att de varken kan planera sin vardag eller veta hur mycket pengar de kommer att ha i slutet av månaden.

Så kallad hyvling av timmarna i ens anställningskontrakt kan också ändra ens förutsättningar från en dag till en annan.

Det är ovärdigt en modern arbetsmarknad.

Svenska modellen måste stärkas

Politiken måste ta sitt ansvar för att utjämna maktobalansen mellan arbete och kapital och måste stärka den svenska modellen. 

Men när borgerliga partier och SD tittar på svensk arbetsmarknad så vill de öka problemen istället för att lösa dem.

Man vill slopa anställningsskydd och lagstifta sig fram till sänkta lägstalöner. Man vill begränsa strejkrätten och man vill tvinga fram så kallade ”enkla jobb”, vilket i sig är högst oklart vad man syftar på.

Vi kommer bjuda motstånd!

Tryggheten måste öka

En modern och mer rättvis arbetsmarknad ser helt annorlunda ut än högerpartiernas vision. Det är dags att vända den här utvecklingen – inte spä på den.

Svensk arbetsmarknad måste bli tryggare. Jobben måste bli fler, bli bättre och bli mer utvecklande. Kompetensutveckling och möjlighet till omställning måste stärkas parallellt med anställningstryggheten.

Arbetarnas inflytande avgörande

Arbetsgivarna måste förstå att framtidens arbetsliv ska formas tillsammans med arbetarna, inte på arbetarnas bekostnad.

Politiken måste skapa förutsättningar för schyssta villkor, inte bidra till att försämra dem.

Vi tar fighten för framtidens arbetsmarknad

De skånska förbundsavdelningarna inom LO-distriktet i Skåne är enade om att tillsammans ta fighten för framtidens arbetsmarknad ute på arbetsplatserna, på gator och torg och i samhällsdebatten.

Vi kommer återvända till dessa frågor om och om igen.

Arbetarklassens verklighet i centrum

- Vissa saker ska arbetsmarknadens parter hantera. Andra måste politiken lösa. Oavsett kommer LO-distriktet i Skåne se till att bidra till att sätta arbetarklassens verklighet och utmaningar i centrum för politik och samhällsdebatt. Ni kommer höra av oss, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktet i Skånes höstmöte den 21 november, 2017.

För mer information:

Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne
Tfn: 073-310 13 12
E-post: magnus.alm@byggnads.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.