020560056 ring fackets hjälptelefon

Uttalande: Dags att gå från ord till handling om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknad Arbetslöshetsförsäkringen är ett av arbetarnas viktigaste värn. För den enskilde ska den ge ett skydd mot inkomstbortfall när man hamnar mellan jobb. För kollektivet utgör den ett försvar på priset för allas arbete. För samhället så räddar den köpkraft och motverkar negativa ekonomiska spiraler när arbetslösheten stiger.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

För LO-distriktet i Skåne har arbetslöshetsförsäkringen legat högt på dagordningen under hela 2000-talet. Sveriges regering med Stefan Löfven (S) i spetsen har meddelat att de vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen.  Det är löften den skånska fackföreningsrörelsen inte kommer att släppa utan kommer att bevaka aktivt.

-    Under lång tid har arbetslöshetsförsäkringen försämrats. Idag ger den inte längre ekonomisk trygghet vid perioder av arbetslöshet. Det är ovärdigt ett land som Sverige och är ett hot mot hela det svenska löntagarkollektivet, menar Magnus Alm, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

-    Det vore förödande för svensk arbetsmarknad om arbetslöshetsförsäkringen till slut tillåts bli försämrad till oigenkännlighet, och modellen faller. Det är nu man måste agera. Ersättningen ska  höjas så att arbetslöshetsförsäkringen blir en fungerande omställningsförsäkring. Fler ska kunna kvalificera sig och ansluta sig till den. Stefan Löfvens regering måste leverera!, avslutar Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

Detta uttalande antogs enhälligt av LO-distriktet i Skånes årsmöte den 9 april, 2015

För mer information:

Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne
Tfn: 073-310 13 12
E-post: magnus.alm@byggnads.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.