020560056 ring fackets hjälptelefon

Moderaterna attackerar tryggheten för vanligt folk

Moderaterna attackerar anställningstryggheten och lönerna. Styrelsen för LO-distriktet i Skåne uppmanar alla att de kommande månaderna vara med och ta fighten mot högerns arbetarfientliga politik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-förbunden måste ta fighten

- Idag samlades LO-distriktets styrelse. Vi vill rikta oss till alla fackligt förtroendevalda och alla LO-medlemmar runtomkring i Skåne. Det är nu det verkligen gäller. Var och en av oss måste stå upp för vanligt folks trygghet och ta fighten mot Moderaternas attacker på anställningstryggheten och kollektivavtalen, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

Moderaternas politik arbetarfientlig

Moderaterna har i veckan upprepat sina löften om att försämra anställningstryggheten genom att ge sig på turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, LAS.

De har också vidhållit att de vill lagstifta om sänkta ingångsgångslöner.

Kollektivavtalen och svenska modellen under hot

-    Målmedvetet så ger Moderaterna sig på tryggheten för vanligt folk. De saboterar avsiktligt kollektivavtalen och undergräver med berått mod den svenska modellen. Och det värsta är att de inte är ensamma! De andra högerpartierna och Sverigedemokraterna står redo att agera stödtrupper vid borgerliga valframgångar, säger Magnus Alm.

Trygghet för vanligt folk

LO vill skapa ett mer tryggt, jämlikt och framgångsrikt Sverige. Det innefattar självfallet trygghet på jobbet.

En moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna kommer tvärtom vilja sänka lönerna och göra jobben otryggare.

500.000 samtal i valrörelsen

Därför verkar vi för en socialdemokratisk valseger. De kommande månaderna kommer LO att genomföra 500.000 samtal med medlemmar.

I Skåne kommer de fackliga avdelningarna även att bedriva utåtriktat arbete över hela Skåne via LO-facken i kommunerna.

Göra allt vi kan

De skånska förbundsavdelningarna och LO-distriktet i Skåne kommer att göra allt vi kan.

Tryggheten för vanligt folk ska öka efter valet – inte minska.

--------------------------------------

Mer om LOs valrörelse

Läs mer om LOs valrörelse här: https://www.lo.se/start/facket_pa_din_sida/val_2018

Ladda ner LOs politiska plattform här: https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_1366026587231_los_politiska_plattform_valet_2018_webb_pdf/$File/LOs%20politiska%20plattform%20valet%202018_webb.pdf 

Bli en del av LOs valrörelse här: http://vanligtfolk2018.se/

mezzo
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.