020560056 ring fackets hjälptelefon

LO storsatsar på lokal verksamhet i Skånes kommuner

Den 21-22 april har LO-distriktet i Skåne varit samlade till årsmöte. Ombud från 26 fackliga avdelningar som tillsammans representerar cirka 155 000 LO-medlemmar i Skåne har nu utsett lokalt förtroendevalda i LO-facken i kommunerna – en helt ny organisation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

-    Detta är en historisk satsning. Vi har idag valt 300 personer till att utgöra en röst för LO ute i Skånes kommuner. Den lokala tvärfackliga närvaro vi har nu har LO inte haft i Skåne på väldigt många år, säger Magnus Alm, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

LO-facken i kommunerna kommer prioritera att påverka den politiska utvecklingen i sina orter. De ska vara en röst för LO-medlemmars villkor både på arbetsmarknaden och i samhället.

Det kommer att ske genom ökad opinionsbildning, mer utåtriktad verksamhet och genom ökat engagemang i de kommunala frågorna.

   -    LO-förbunden i Skåne har nu satt ett starkt fokus på den lokala verksamheten. Vi kommer lägga stora resurser och mycket energi på att skåningarna ska märka av oss som en positiv och närvarande kraft i deras kommuner.  LO-medlemmarnas perspektiv måste vägas in av politiker och makthavare. Vi ska påverka!, avslutar Magnus Alm.

Fakta

LO-facken i kommunerna är nu bildade i 32 av 33 skånska kommuner (Lomma kommer att startas upp under året men hade för få nomineringar till dags dato).

I 30 kommuner har där idag utsetts en ordförande tillika kontaktperson för LO-facken i kommunerna.

Tillfälligt undantagna är Sjöbo och Trelleborg. Där finns en utsedd styrelse men de kommer att inom sig välja en ordförande under sin uppstart i maj då ordförandeposten inte var nominerad till inför årsmötet. Tills ordförande är utsedd är LO-distriktet kontakt för dessa kommuner.

Kontaktuppgifterna till alla som valdes till ordförande lokalt hittar du här på vår hemsida: Din kontakt i LO-facken i kommunerna


För mer information:
Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne
Tfn: 073-310 13 12
E-post: magnus.alm@byggnads.se

Mikael Andersson, försteombudsman och kassör LO-distriktet i Skåne
Tfn: 073-301 76 24
E-post: mikael.j.andersson@lo.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se

mezzo
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.