020560056 ring fackets hjälptelefon

Insamling till Stöd för Syriens kvinnor

På LO-distriktets höstmöte arrangerades en insamling till Syriens kvinnor, via Olof Palmes internationella center. Höstmötet bidrog med 2802 kronor. Tack alla som var med och gav!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet har som tradition att på sitt representantskap arrangera insamlingar till olika ändamål arbetarrörelsen har prioriterat att lyfta fram. Internationell solidaritet är en grundbult i fackligt arbete.

Sedan ett år tillbaka bedriver Olof Palme internationella center en insamling till stöd för Syriens kvinnor, som centret startade tillsammans med Aftonbladets ledarsida.

Redan på höstmötet 2013 hade LO-distriktet en insamling till detta ändamål. Nu, ett år senare, konstaterade distriktsstyrelsen att behovet av jämställdhet, fred och demokrati inte har minskat i Syrien sedan den förra insamlingen. Tvärtom. Katastrofen i landet har förvärrats och läget är desperat. Allas hjälp behövs.

Den här gången så bidrog höstmötet med 2802 kronor till stöd för Syriens kvinnor. Ett stort tack till alla som bidrog. Det gör skillnad.

Du kan också bidra till insamlingen. Läs mer om den på Olof Palmes internationella centers hemsida: http://www.palmecenter.se/insamlingen-stod-syriens-kvinnor/

mezzo
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.