020560056 ring fackets hjälptelefon

Inbjudan till tvärfacklig handledarträff

Alla som är handledare i tvärfacklig utbildning inbjuds till handledarträff den 7 maj 2019.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO-distriktet i samarbete med Albins Folkhögskola och ABF Skåne, bjuder in till en träff och utbildning för alla fackliga handledare i Skåne. Vi kommer bland annat att titta på presentationsövningar och ha erfarenhetsutbyte mellan
handledarna.
Tid och plats: 7 maj med start kl 08.30 med frukost och inleder dagen kl 09.00.
Vi avslutar ca 16.30 på Backagården i Höör
Ekonomi: LO-distriktet i Skåne står för träffens kostnader och den anmälande organisationen för eventuell förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Sista anmälningsdag är den 23 april!
Om ni undrar över något kontakta Susanne Simonsson telefon 040-664 53 93, 070-24 66 222 eller e-post susanne.simonsson@lo.se.
Vid förhinder att delta är det viktigt att ni meddelar detta till Camilla Ekholm på telefon 040-664 53 98 eller e-post: camilla.ekholm@lo.se

susanne simonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.