020560056 ring fackets hjälptelefon

Hjälp oss att komma ihåg!

LO-distriktet i Skåne närmar sig 100 år. En arbetsgrupp jobbar med jubileet och efterlyser nu din hjälp. Kanske har du foton, program eller andra dokument som kan spegla seklet?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetet med att dokumentera LO-distriktet i Skånes snart 100-åriga historia har startat. Augusti 1917 startade verksamheten här i Skåne så det är en stor uppgift att få fram allt som har skett under dessa 100 år. Det finns nu en arbetsgrupp som nu påbörjar grävandet i arkiv och hemma hos er. Vi saknar framförallt foton och vi vill gärna att om du har foton hemma och vill bidra så kontakta Anders Magnhagen, telefonnummer 070-549 62 86.

 

 

 

Susanne Simonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.