020560056 ring fackets hjälptelefon

Försäkringsinformation för bemanningsanställda

Försäkringar Under hösten arbetar Eva Lilja i ett Facket Försäkrar-projekt på LO-distriktet. Målet är att nå ut till anställda i bemanningsföretag över hela Skåne med försäkringsinformation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ett viktigt projekt

LO-distriktet utför nu tillsammans med medlemsorganisationer ett projekt som är ett samarbete mellan Facket Försäkrar-verksamheten och LO-distriktets bemanningsavtalsgrupp.

Syftet är att stärka försäkringsinformationen till anställda i bemanningsföretag. Dessutom att rekrytera nya försäkringsinformatörer samt utveckla bra metoder för att över tid säkerställa att fler anställda inom bemanningsbranschen nås av försäkringsinformation.

Eva Lilja är projektledare

Eva Lilja är förtroendevald inom Handels. I den tvärfackliga verksamheten har hon en lång erfarenhet från flera områden.

Numera lägger hon mest LO-tid i rollen som en av Facket Försäkrars handledare. Detta inom den stora kursverksamheten med grund- och vidareutbildningar för LO-förbundens försäkringsinformatörer.

Fyra avdelningar är huvudansvariga

Eva Lilja är nu anställd på LO-distriktet under hösten för att genomföra projektet i samarbete med framför allt de fackliga avdelningar som sitter i styrgruppen. Det är Handels avd 1, IF Metall Östra Skåne, Transport avd 12 och Byggnads Skåne.

Men det kan bli aktuellt med besök även på bemanningsföretag som hanteras av de övriga förbunden som är aktiva i LO-distriktets bemanningsgrupp. Detta i mån av tid och intresse från avdelningarnas sida.

Ser fram emot att komma ut

- Jag har förstått att det finns ett stort behov av extra insatser på just bemanningssidan. Därför ser jag fram emot att komma igång med verksamheten, och att vi kan bidra till att nå ut till fler grupper med information om våra framförhandlade avtalsförsäkringar, säger Eva Lilja.

- Det är ganska kort om tid i projektet, men under dessa fyra månader hoppas jag att vi kan se till att fler kräver sin rätt. Självfallet hoppas jag också att det kommer nya fackligt förtroendevalda utifrån det här. Det vore ett riktigt fint grädde på mosen, avslutar Eva Lilja.

En del av teamet

Nu under hösten är Eva Lilja alltså en del av teamet på LO-distriktet i Skåne. 

Eva Lilja, projektledare för FF-projektet försäkringsinformation till bemanningsanställda
E-post eva.lilja@lo.se
Telefon: 073-339 94 03

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.