020560056 ring fackets hjälptelefon

Facket på sommarjobbet 2019

LO-distriktets regionala ungkommitté ska genomföra kampanjen Facket på Sommarjobbet i Skåne under veckorna 26–27 (24 juni-5 juli). Facket på Sommarjobbet är en aktivitet som genomförs tillsammans med de fackliga avdelningarna i Skåne.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Under dessa två veckor kommer vi att besöka arbetsplatser och publika platser där det finns sommar- och extrajobbande unga runt om i Skåne. Våra uppsökare gör allt för att nå ut till sommararbetande unga med information om rättigheter, skyldigheter och vad som kan vara viktigt att tänka på när man är ny på arbetsmarknaden.
 
Detta är också ett gyllene tillfälle för respektive avdelning att värva medlemmar och komma ut med egen information.
 
Erfarenheten som vi fått under åren pekar på att denna verksamhet är mycket uppskattad av de unga och väldigt behövlig. Det är få aktiviteter som ger så mycket positiv goodwill för facket, för en så ringa insats som just Facket på Sommarjobbet är.
 
Årets kampanj kommer att utformas som så att under vecka 26 kommer alla uppsökare att samlas på morgonen och återsamlas på eftermiddagen, där emellan kommer gruppen att delas upp och köra ut i kringliggande kommuner för att besöka jobbande unga på deras arbetsplatser. Vilka orter som blir aktuella att träffas på meddelas senare.
 
Vecka 27 kommer mer att likna tidigare år, där grupper delas upp i olika områden i Skåne. Även denna vecka kommer uppsamling att ske i de olika områdena.
 
Vi kommer att ha en utbildningsdag för anmälda uppsökare den 17 juni på Backagården. Utbildningsdagen kommer att vara obligatorisk, så meddela de ni anmäler som uppsökare att de bokar det datumet också!
Med det här cirkuläret ber vi er att utse uppsökare som kan medverka i Facket på Sommarjobbet 2019 och skickar namnen till LO-distriktet senast den 17 maj, anmäl dem via denna länken:
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOhMSr1 uokW5DqmYstUvMtjdURVI5ODA2REs5NlIxTUtTQ1hLVTdZTk1DRS4u
 
Anmälande organisation står för förlorad arbetsförtjänst till uppsökarna, både för utbildningsdagen och under kampanjen. Under kampanjen så står anmälande organisation även för lunch till de uppsökare de anmäler.

markus blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.