020560056 ring fackets hjälptelefon

Debattartikel: Upp till bevis, Löfven!

Opinionsbildning S gick till val på ökad trygghet och förbättrade villkor för välfärdens arbetare. Halvvägs in i mandatperioden finns bara en sak att säga: Vi förväntade oss mer, skriver ordförande Magnus Alm.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Debattartikel publicerad i dagensarena.se 2016-04-12

Viktiga beslut för LOs medlemmar

Mycket har hänt sedan valet. A-kassan har höjts, utförsäkringspolitiken har stoppats, fas 3 har börjat avvecklas, arbetsmiljöarbetet har prioriterats upp.

Nu senast har riksdagen på initiativ av Socialdemokraterna också fattat beslut om att begränsa möjligheten att stapla otrygga anställningar på varandra. Alla dessa beslut är viktiga för LO:s medlemmar.

Från LO:s sida driver vi på för att den S-ledda regeringen ska investera än kraftfullare för jobben och framtiden. En viktig del av den investeringspolitiken måste vara att investera i välfärden också genom att investera i dem som arbetar inom den.

Heltid som norm

I detta läge kan vi påminna oss om vad Socialdemokraterna gick till val på: att göra heltid till norm i den offentligt finansierade välfärden. Det skulle man göra genom att lägga in heltid som norm i de centrala kollektivavtalen för kommunernas och landstingens verksamheter och bolag.

Det gjordes också klart att man i dessa förhandlingar skulle se till att lösa frågan om delade turer. Partiet pekade också ut att krav på heltid skulle ställas vid offentlig upphandling. Stefan Löfven och Socialdemokraterna gick till val på att införa rätt till heltid i hela den offentligt finansierade välfärden redan under nästa mandatperiod – det vill säga nu.

Tillsvidare regel

På partikongressen i Västerås 2015 slog man åter fast i en personalpolitisk plattform att rätten till heltid ska vara norm, att delade turer ska tas bort och att tillsvidareanställning ska vara regel inom den offentliga sektorn.

Det råder alltså inga tvivel om viljeinriktningen som partiet gick till val på – ökad trygghet och förbättrade villkor för välfärdens arbetare.

Vi förväntade oss mer

För LO-distriktet i Skånes räkning vill jag vara tydlig. När vi från distriktsstyrelsen nu halvvägs genom mandatperioden tittar på hur Socialdemokraterna på olika nivåer följer upp dessa vallöften och partikongressbeslut finns bara en sak att säga: vi förväntade oss mer, och vi är förvånade.

Innan jul menade Kommunal till exempel att SKL i nuvarande avtalsrörelse inledningsvis positionerade sig till höger om Svenskt Näringsliv. Det är milt uttryckt oväntat. Att Socialdemokraterna i den arbetsgivarrollen har varit med och tagit strid för sifferlösa avtal – och inte minst att velat skrota lägstalönerna i avtalen – är, lika milt uttryckt, anmärkningsvärt.

Mer trygghet

Tänk att denna majoritet skulle driva att anställningsvillkoren ska öppnas för mer lokal anpassning och att anställningsskyddet ska försvagas genom att omplaceringsskyldigheter skulle kunna minskas.

Var det inte mer trygghet Socialdemokraterna gick till val på? Var det inte vad man sa till de anställda inom välfärden och till sina väljare?

Här måste Socialdemokraterna tänka om. Att verka för jämlikhet är inte att hålla fina tal på Första maj eller på en partikongress. Det är att gå från ord till handling och våga driva igenom politik som gör skillnad på riktigt.

För välfärdens arbetare är det klart och tydligt vilka löften som skulle göra skillnad på riktigt ifall de införlivades. Det bör vara lika klart och tydligt för Socialdemokraterna.

Magnus Alm,
ordförande LO-distriktet i Skåne

 

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.