020560056 ring fackets hjälptelefon

Dags att gå från ord till handling, Socialdemokraterna!

Sveriges stora framtidsutmaning är att bryta den skenande ojämlikheten. För LO-distriktet i Skåne är ökad jämlikhet och minskade klyftor ett överordnat mål för vår verksamhet och vårt politiska påverkansarbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

 - Vi vet att Sverige är det land i OECD där klyftorna ökat allra snabbast. Den utvecklingen måste vi bryta. Då krävs det att Socialdemokraterna är beredda att gå från ord till handling. Vill man göra avtryck och förändra samhället måste man våga investera på riktigt och bedriva en mer offensiv ekonomisk politik, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

Rätt riktning men mer behövs

- Regeringen visar upp goda resultat. 120 000 fler är i sysselsättning sedan Stefan Löfven tillträdde. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på tretton år och Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i EU. Men för att uppnå full sysselsättning och ökad jämlikhet måste varje sten vändas på. Hur kan vi få jobben att bli fler? Hur sätter vi fler i arbete? Hur kan inkomstskillnaderna minska istället för att öka? Hur ökar vi efterfrågan?, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

Jämliketen är central för Sveriges framtid

LO-distriktet i Skåne menar att jämlikheten är central för Sveriges framtid. Full sysselsättning och minskade klyftor är en avgörande pusselbit för vårt lands sammanhållning och vår konkurrenskraft.

LO-kongressen 2016 beslutade därför att LO ska ha fokus på ökad jämlikhet de kommande fyra åren.

LO accepterar inte dagens höga arbetslöshet

LO-kongressen slog också fast i sin kongressrapport att vi vill något helt annat än dagens höga arbetslöshet. Vi vill att politiken ska satsa på alla fronter för att nå ett läge där full sysselsättning skulle kunna innebära en arbetslöshet på max mellan 2 och 4 procent under en konjunkturcykel, och en sysselsättningsgrad på minst 85 procent för 20–64-åringar.

Det kräver även andra åtgärder, som att heltid måste bli norm på arbetsmarknaden och alla ska kunna leva på sin lön oavsett kön eller bakgrund. Hög sysselsättninggrad ska gälla alla grupper på svensk arbetsmarknad.  

Kräver investeringar

- Vi vet att våra mål kräver riktigt stora investeringar i såväl människor som i infrastruktur, utbildning, bostäder och i välfärden. Det vet Socialdemokraterna också. Vårt budskap från LO-distriktet i Skåne är att oavsett det svåra parlamentariska läget så måste man gå från ord till handling. Det behövs reformer som märks i arbetslivet och i vardagen. Det behövs ett historiskt skifte i den ekonomiska politiken. Stefan Löfven och Magdalena Andersson måste ta chansen, avslutar Magnus Alm, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

---------------------------------------------------
Detta uttalande antogs enhälligt vid LO-distriktet i Skånes representantskap den 22 november 2016.

mezzo
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.