020560056 ring fackets hjälptelefon

Borgerligheten vill sänka den svenska modellen

Arbetsmarknad Moderaterna och övriga borgerliga partier hävdar att de värnar den svenska modellen. De har återigen visat att det bara är tomt prat. I dag har arbetsmarknadsministern besökt arbetsmarknadsutskottet för att söka stöd för regeringens ståndpunkt gällande EU-kommissionens förslag till ändringar av utstationeringsdirektivet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsmarknadsutskottet, förutom de borgerliga partierna, röstade ja till att  regeringens ståndpunkt också skulle bli den svenska ståndpunkten vid fortsatta förhandlingar med övriga medlemsländer.

I EU-kommissionens förslag till ändringar i lagstiftningen är det tydligt att man har lyssnat till de svenska kraven och innehåller viktiga förbättringar. ”Rätt till minimilön” ersätts av ”rätt till ersättning”. Vad som ingår i begreppet ersättning bestäms på nationell nivå vilket innebär ett stöd till vår kollektivavtalsmodell.

Nya bestämmelser om att det går att ställa särskilda krav på underentreprenörer om sådana anlitas finns med. Om det i nationell lag finns krav på att underentreprenörer endast får anlitas om de garanterar sina anställda viss ersättning, gäller detta även i förhållande till utstationerade företag. Dessutom ska utstationeringsdirektivet gälla, inte bara byggbranschen utan, hela arbetsmarknaden.

 - Dessa förbättringar som så tydligt uppfyller Sveriges viktigaste krav om att svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar på svensk arbetsmarknad gör det extra anmärkningsvärt att borgerligheten röstar emot. Det visar däremot väldigt tydligt att moderaterna inte har ett dugg intresse av att utveckla den svenska modellen, tvärtom säger riksdagsledamot Annelie Karlsson, Kristianstad.

 - När arbetsmarknaden har behov av utstationerad arbetskraft är det välkommet, men det får inte ske genom att löner dumpas och regler sätts ur spel. Konkurrens på lika villkor ska vara en självklarhet på svensk arbetsmarknad. Vi ska ha ordning och reda på arbetsmarknaden, säger LO i Skånes ordförande Magnus Alm.

Under våren väntar nu tuffa förhandlingar om förslaget eftersom att olika länder har olika intressen. Men Sveriges ståndpunkt är i alla fall tydlig. Svenska kollektivavtal för alla på svensk arbetsmarknad.

För mer information kontakta:
Annelie Karlsson (s) Kristianstad, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, 0708-247782
Magnus Alm ordförande LO i Skåne, 010-6011312

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.