020560056 ring fackets hjälptelefon

Arbetslösheten sjunker i Skåne men arbetsmarknaden är tudelad

Arbetsmarknad Idag kommenterar Arbetsförmedlingen Skåne att arbetslösheten sjunker. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta på flera år och det är färre varsel. Men utmaningarna i regionen är stora när klyftorna växer och ojämlikheten ökat. Arbetslösheten är till exempel fortfarande hög eller ökar för korttidsutbildade och utrikesfödda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Att Skånes arbetsmarknad är så tudelad är direkt skadligt. Vi vill se en helt annan utveckling. LO-kongressen beslutade att vi ska verka för att skillnaderna i arbetslöshet och sysselsättningsgrad för olika grupper minimeras. Det handlar till exempel om skillnader beroende på kön, etnicitet, geografi, utbildningsnivå och social bakgrund. Det är en stor utmaning men läget i Skåne visar att det är ett helt riktigt fokus, säger Magnus Alm, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

Rejäl kompetensutveckling

Precis som Arbetsförmedlingen konstaterar i sitt pressmeddelande så måste fler personer få möjlighet till rejäl kompetensutveckling om tudelningen på skånsk arbetsmarknad ska brytas. Det är bra att vi har en gemensam bild kring detta. Förra veckan släppte LO en rapport som visade att inkomstklyftorna i Skåne är stora, näst störst i Sverige. Båstad, Vellinge och Malmö är bland landets tio mest ojämlika kommuner. 

- Dagens siffror bekräftar att vi måste ta fighten mot arbetslösheten på allvar. Men det understryker verkligen även behovet av stora satsningar på utbildning. Det är genom utbildning som vi rustar människor för framtiden. Vi har mycket att göra för att skapa en mer likvärdig skola och ett utbildningsystem som i stort bättre kan matcha arbetsmarknadens behov. Fler måste få tillgång till kompetensutveckling och omställningsmöjligheter, säger Magnus Alm, ordförande för LO-distriktet i Skåne.

Många investeringar

- Regeringen har genomfört många bra satsningar de senaste två åren och utvecklingen är positiv. Men för att kapa arbetslösheten och minska ojämlikheten är det tydligt att det nu krävs än större investeringar i såväl människor som i infrastruktur, utbildning, bostäder och i välfärden. För att uppnå full sysselsättning och ökad jämlikhet behövs en helt ny ekonomisk politik. Det kommer vi från LO inte att släppa taget om, avslutar Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

För mer information:

Här kan du läsa Arbetsförmedlingens pressmeddelande: ”Arbetslösheten minskar i Skåne”

http://news.cision.com/se/arbetsformedlingen-skane/r/arbetslosheten-minskar-i-skane,c2076692

Här kan du läsa om LOs rapport: ”Stora inkomstskillnader i Skåne”

http://skane.lo.se/skane/nyheter/rapport_stora_inkomstskillnader_i_skane

Här kan du läsa om LOs kongressrapport: ”Vägen till full sysselsättning och rättvisa löner”

http://www.lo.se/start/om_oss/kongress/kongress_2016/kongressrapporten_vagen_till_full_sysselsattning_och_rattvisare_loner

 

Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne
Tfn: 073-310 13 12
E-post: magnus.alm@byggnads.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Tfn: 070-205 24 34
E-post: markus.blomberg@lo.se

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.