020560056 ring fackets hjälptelefon

Anmäl dig till sommarens stora kampanj

Ung i facket Som tidigare år kommer LO-distriktets regionala ungdomskommitté att genomföra kampanjen Facket på Sommarjobbet under veckorna 26–27 (26 juni-7 juli).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket på Sommarjobbet är en aktivitet som genomförs tillsammans med de fackliga avdelningarna i Skåne. Under dessa två veckor kommer vi att besöka arbetsplatser och publika platser där det finns sommar- och extrajobbande unga runt om i Skåne.

Våra uppsökare gör allt för att nå ut till sommararbetande unga med information om rättigheter, skyldigheter och vad som kan vara viktigt att tänka på när man är ny på arbetsmarknaden.

Detta är också ett gyllene tillfälle för respektive avdelning att värva medlemmar och komma ut med egen information.

Information behövs

Den erfarenhet som vi fått under åren pekar på att denna verksamhet är mycket uppskattad av de unga och väldigt behövlig.

Det är få aktiviteter som ger så mycket positiv goodwill för facket, för en så ringa insats som just Facket på Sommarjobbet är.

Alla medlemmar kan vara med

Men för att genomföra Facket på Sommarjobbet behöver vi er hjälp att hitta uppsökare.

För att vara uppsökare krävs det att man är medlem i facket, man behöver alltså inte vara förtroendevald.

Med det här cirkuläret ber vi er att utse uppsökare som kan medverka i Facket på Sommarjobbet 2017 och skickar namnen till LO-distriktet senast den 5 maj, på blanketten här.

Informera redan nu de personer som ni anmäler att LO-distriktet kommer att genomföra en utbildningsdag för uppsökarna den 29 maj på Backagården utanför Höör. Till denna konferens står LO-distriktet för konferenskostnader och avdelningarna för förlorad arbetsförtjänst och resor.

Inbjudan till anmälda uppsökare kommer att skickas ut i god tid innan utbildningsdagen.

Över trettio uppsökare

2016 var vi 34 uppsökare som jobbade under dessa två veckor med Facket På Sommarjobbet, målet är att vi skall vara minst lika många 2017, gärna fler.

För att lyckas med detta så måste alla avdelningar hjälpa distriktet att rekrytera uppsökare. Under kampanjen står LO-distriktet står för samtliga kostnader förutom förlorad arbetsförtjänst, resor och matersättning till uppsökarna.

Ni behövs för att det ska bli en lyckad Facket på Sommarjobbet kampanj 2017!

Sebastian Brandt
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.