020560056 ring fackets hjälptelefon

2017 års ungdomskurser klara

Ung i facket Nu är alla datum klara för LOs ungdomsutbildningar 2017.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sprid gärna datumen i era organisationer. Här finns en planering att ladda hem och skriva ut. Tryck här. En folder är på gång som går att att beställa och få upptryckta av LO-distribution. Ta då gärna kontakt med LO-distriktets ungdomsansvariga så bistår expeditionen er gärna.

Våra ungdomsutbildningar är alla prioriterade av förbunden centralt och LO-distrikten har ett uppdrag att genomföra dem. Det gör vi så gärna.

Regionala ungdomskommittén kommer även att fortsätta att bjuda in era ungdomsansvariga till de lyckade tvärfackliga ringkvällarna som tidigare gjorts, för att rekrytera till kurserna.

Vi måste alla hjälpas åt att gemensamt rekrytera till dessa viktiga utbildningar och om ni vill ha uppslag, tips och idéer på hur ni kan rekrytera så ta kontakt med den ungdomsansvariga på LO-distriktet.

Här finns det mer information om de olika utbildningarna.

Tryck här: Plan fackliga ungdomskurser 2017.

Tillsammans kan vi lägga grunden för ett framgångsrikt år i ungdomsverksamheten. Hör gärna av er ifall ni har några frågor.

Karina Cubilla

Ordförande i LO-distriktets regionala ungdomskommitté

g/m

Sebastian Brandt

Ansvarig skolorganisatör och ungdomsansvarig LO-distriktet i Skåne

sebastian.brandt@lo.se / 0702-933543

Sebastian Brandt
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.