020560056 ring fackets hjälptelefon

Nu planeras sommarkampanjen - för 2018

Ung i facket LO-distriktets regionala ungkommitté bjuder in ansvariga för de fackliga avdelningarna samt ungansvariga i desamma, till en träff för att börja utforma Facket på sommarjobbet för kommande år.

Publicerad
Uppdaterad

Facket på sommarjobbet är en uppsökande kampanj som går ut på att möta unga som är på väg in i arbetslivet genom feriearbeten, sommarjobb, timanställningar osv. För många är detta deras första möte med facket.

Det är unga från era avdelningar som är med och gör hästjobbet med att besöka alla de unga som vi träffar under kampanjen.

Forma kampanjen

Vi har i många år använt oss av samma metoder och samma upplägg och nu vill vi träffa er för att få synpunkter, föra diskussioner och komma fram till hur vi genomför Facket på sommarjobbet på bästa sätt framöver. Det är ni som har kunskapen och erfarenheter från era branscher och det är era arbetsplatser vi besöker så vi vill gärna att ni är med och formar kampanjen.

Inbjudan vänder sig till ansvariga från avdelningarna dvs. ordförande, förste ombudsman eller liknande, med mandat att föra talan för hur er avdelning vill att kampanjen ska göras. Samt ungansvarig i avdelningen, som har kunskap om er ungverksamhet, ev. ungkommitté, tidigare års kampanjer av Facket på sommarjobbet osv.

Vi träffas på Backagården den 8 november kl. 12 för att börja med lunch. Vi avslutar senast 16.30.

Anmälande organisation står för förlorad förtjänst och resor.

Anmäl er till lo-skane@lo.se senast den 23 oktober, meddela om ni inte vill ha lunch.

Meta Jarl, ungansvarig
072-560 02 37

Meta Jarl
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.