Möte med IRTUC Öresund

Möte med IRTUC Öresund som är vårt tvärfackliga nätverk i regionen. Där ingår LO-distriktet i Skåne, TCO-rådet i Skåne och Saco i Skåne samt våra respektive motsvarigheter på den danska sidan.

MEDVERKANDE:

  • STARTAR: 10:00
  • SLUTAR: 13:00
  • PLATS:
    LO Hovedstaden, Köpenhamn
  • TYP: Möte