LO-distriktets personalutbildning

Utbildningsdagar för all personal

MEDVERKANDE:

  • STARTAR: 08:00
  • SLUTAR: 16:00
  • PLATS:
    Meddelas i kallelse
  • TYP: