020560056 ring fackets hjälptelefon

LO-distriktet i Skåne står bakom Seko efter lagt strejkvarsel

Kollektivavtal - Ännu ett förbund har varit tvungna att varsla om konflikt mot Almega. I Skåne står LO-distriktet och våra medlemsorganisationer redo att backa upp Seko Skåne om det bryter ut i strejk, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- LO-förbunden i Skåne är redo att stå upp för varandra och LO-samordningen genom hela avtalsrörelsen. Uppbackningen för våra gemensamma krav är stark och vår tvärfackliga solidaritet växer för varje dag arbetsgivarna utmanar den, säger Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne.

Seko har igår varslat om strejk på spårtrafikområdet. Konflikten träder i kraft fredag den 12 maj klockan 14.00 om inte parterna kommit överens om nytt avtal innan dess.

Sekos varsel är uppbyggt i tre steg. I det tredje steget finns ett konfliktobjekt i Skåne för ikraftträdande den 19 maj 2017 klockan 03.00. Det berör alla tågvärdar på de tåg som trafikerar Öresundsregionen.

Läs mer i Sekos pressmeddelande, här: http://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/seko-varslar-om-strejk-pa-spartrafikomradet/

För förteckning av konfliktobjekt och vid vilka tillfällen varslen träder i kraft, se konfliktobjektsbilagan: http://www.seko.se/siteassets/pdf-seko.se/avtal/avtal-2017/ao-spartrafik/ovriga-dokument/bilaga-1_konfliktobjekt_spartrafik_20170503.pdf

Obs! Vid frågor om strejkvarslet, tag direkt kontakt med Seko. Mer information finns på deras hemsida http://www.seko.se.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

LO-distriktet i Skåne är en gemensam organisation för LO-förbundens avdelningar inom vårt geografiska område. I Skåne finns ungefär 155 000 LO-medlemmar.

För eventuell mer information av LO-distriktet i Skåne:

Magnus Alm, ordförande LO-distriktet i Skåne
Telefon: 073-310 13 12 / E-post: magnus.alm@byggnads.se

Markus Blomberg, presskontakt LO-distriktet i Skåne
Telefon: 070-205 24 34 / E-post: markus.blomberg@lo.se

Markus Blomberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.