020560056 ring fackets hjälptelefon

Inbjudan till studiekonferens

Facklig utbildning ABF Skåne, Albins Folkhögskola och LO-distriktet i Skåne bjuder in studieansvariga/aktiva till studiekonferens den 11 mars på Backgården i Höör.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi ses för att prata om studier 2019 och planering för 2020. Vi kommer att få information om den nya studieorganisatörsutbildningen, LO Ung utbildningar, pedagogisk grundutbildning och andra aktuella frågor.

Har du några frågor som känns angelägna att ta upp så hör gärna av dig.

Vi brukar få besök ifrån LO och ABF centralt men har inte fått detta bekräftat ännu inför denna gång.

Ekonomi: LO-distriktet står för kostnaden av kost och lokaler. Anmälande organisation står för eventuell förlorade arbetsförtjänst och resor.

Tid: Den regionala studiekonferensen genomförs den 11 mars på Backagården i Höör. Vi startar kl 8.30 med fika och kl 09.00 startar konferensen. Vi räknar med att avsluta den regionala studiekonferensen kl 16.00.

Bekräftelse och program skickas ut till anmälda deltagare.

Sista dag för anmälan är den 11 februari till LO-distriktet i Skåne och använd denna länk för att anmäla dig:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOtt-ktF2-opKmeLCZSNVUiJURTFWNEdIM0lQRVlERVlBWVJYWVE3R0dZNS4u

Susanne Simonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.