020560056 ring fackets hjälptelefon

Inbjudan till utbildningen Vinna val

Vi behöver en politik som gör att vanligt folk får det bättre. Samhället ska hålla ihop. Du som är fackligt förtroendevald och ska delta i valrörelsen inbjuds till två-dagarsutbildningen Vinna val, som genomförs under våren 2018.


Publicerad Uppdaterad

Sverige ska vara tryggt att arbeta, leva och åldras i. Alla ska omfattas av tryggheten. Därför behöver vi en politik för full sysselsättning, välfärd, trygghet och jämlikhet. Vi står inför flera politiska vägval. Vilken utgång vi får i höstens val spelar faktiskt roll.    

Vinna val är en två-dagars utbildning för dig som ska föra politiska samtal i valrörelsen, oavsett om det sker per telefon, på arbetsplatser eller vid fikabord. Utbildningen kommer ge dig kunskaper både i fackföreningsrörelsens politiska agenda såväl som insikt i konsten att föra politisk kommunikation. Vi kommer blanda både teori och praktik, öva och tillsammans stärka oss i det viktiga arbetet vi har framför oss. Dessutom kommer vi ha roligt!   

Målgrupp: Förbundens förtroendevalda som ska genomföra politiska samtal i valrörelsen.   

Ekonomi: LO ersätter deltagaren med utbildningsarvode. Utbildningsarvodet är 1 336 kr/dag och är skattepliktigt. Övriga kurskostnader finansieras av LO.  
 
Utbildningstillfällen: 6-7 mars (Backagården), 8-9 mars (Malmö), 12-13 mars (Kristianstad), 15-16 mars (Åstorp), 20-21 mars (Backagården), 22-23 mars (Skurup), 3-4 april (Malmö), 5-6 april (Ystad), 10-11 april (Backagården), 12-13 april (Helsingborg), 17-18 april (Kristianstad), 19-20 april (Landskrona), 24-25 april (Backagården), 26-27 april (Malmö), 8-9 maj (Malmö), 15-16 maj (Helsingborg) och 17-18 maj (Backagården). 

Utbildningarna på Backagården är internat, alltså möjlighet till övernattning. Lokal meddelas i bekräftelsen till deltagaren.     Har du frågor om utbildningen kontakta LO-distriktets val ledare Birgitta Almroth: birgitta_almroth@telia.com eller Susanne Simonsson: susanne.simonsson@lo.se 

Här är en broschyr om utbildningen som du kan ladda ner och skriva ut. Tryck här.

 

 

Susanne Simonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.