020560056 ring fackets hjälptelefon

Centrum för arbetarhistoria: Välkommen på seminarier

Centrum för arbetarhistoria är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona och den ideella föreningen CfA. Målsättningen är att skapa en institution för forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet med syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse.


Publicerad Uppdaterad

Centrum för arbetarhistoria bjuder in till flera intressanta föreläsningar i vår. I Landskrona föreläser exempelvis Lundahistorikern Dick Harrysson om Tage Erlander. Längre fram erbjuds intressanta föreläsningar om Ifö-verken, socker, slakteriindustrin, arkeologi och Kata Dalström, för att nämna några. Föreläsningarna hålls på fler orter i Skåne.

Läs mer i vårens program.

Läs mer på deras hemsida: arbetarhistoria.org