020560056 ring fackets hjälptelefon

Centrum för arbetarhistoria: Välkommen på seminarier

Centrum för arbetarhistoria är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona och den ideella föreningen CfA. Målsättningen är att skapa en institution för forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet med syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Centrum för arbetarhistoria bjuder in till flera intressanta föreläsningar i vår.

I Staffanstorp föreläser miljöhistorikern Fredrik Björk under rubriken Det söta samhället. En historia om socker och Staffanstorp den 13 februari. Professor Roger Johansson föreläser i Malmö om  Malmö strumpfabrik - Kvinnliga arbetare och reklam för den moderna tidens kvinnor den 28 februari. På Landskrona museum samtalar historikern Mikael Ottosson från Lunds universitet och Joacim Larsen, VD på Brygghuset Finn i Landskrona kring ämnet Från Krönleins till Finn. Bryggare och bryggeriarbete i Landskrona 1888 – 2018 den 25 april. På biblioteket i Skurup berättar Mats Olsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet, om Storgods, bönder och statare den 27 maj.

Läs mer i höstens program.

Läs mer på deras hemsida: arbetarhistoria.org

Erik Liljeroth