020560056 ring fackets hjälptelefon

Centrum för arbetarhistoria: Välkommen på seminarier

Centrum för arbetarhistoria är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona och den ideella föreningen CfA. Målsättningen är att skapa en institution för forskning, undervisning, arkiv och utställningsverksamhet med syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia i vid bemärkelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Centrum för arbetarhistoria bjuder in till flera intressanta föreläsningar i höst.

I Kävlinge föreläser historikern Marion Leffler under rubriken Så jobbade vi på slakteriet i byn – arbetsvardagen på Scan i Kävlinge 1974-2008. Robert Nilsson Mohammadi är historiker vid Malmö universitet och disputerade i våras på en avhandling med titeln Den stora gruvstrejken i Malmfälten. Den kan du höra mer om i Malmö. I Lund ger historikern Hans Dahlqvist ett idéhistoriskt perspektiv på arbetstidsfrågan i Sverige. Vem äger tiden? Dessutom flera andra föreläsningar på fler orter i Skåne.

Läs mer i höstens program.

Läs mer på deras hemsida: arbetarhistoria.org