020560056 ring fackets hjälptelefon

Broschyr om LOs tvärfackliga studier i Skåne

Facklig utbildning Här finns en broschyrer om LOs tvärfackliga studier i Skåne 2018 och 2019.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Broschyr Tvärfackliga studier i Skåne 2018

Broschyr Tvärfackliga studier i Skåne 2019

LO-distriktet i Skåne har tillsammans med våra utbildningsanordnare skrivit en broschyr där de flesta tvärfackliga studierna är med. Använd den som ett hjälpmedel när ni är ute och rekryterar till studier. Saknar du någon kurs? Välkommen att ta kontakt med ombudsman Susanne Simonsson: susanne.simonsson@lo.se

Susanne Simonsson