020560056 ring fackets hjälptelefon

Dags att utse ombud till LOs repskap

Organisationsfrågor I höst håller LO-distriktet i Skåne representantskapsmöte och det är dags för de fackliga organisationerna att utse ombud till mötet. Senast den 17 september måste valda ombud meddelas LO-distriktet.

Publicerad
Uppdaterad

Enligt nuvarande stadgar skall LO-förbunden inom Skånes fackliga avdelningar välja ombud till LO-distriktets representantskap.

Nuvarande ombuds mandatperiod utgår när årssammanträdet i april månad 2017 avslutats.

Det innebär att om inga extra möten beslutas sammanträder det nya representantskapet vid höstmötet den 21 november 2017. Återkommer med plats för sammanträdet. Här följer en information om representantskapets sammansättning.

Vid höstmötet den 22 november 2016 beslutades om fördelningen av ombud inom representantskapet. Enligt vårt beslut har vi att fördela enligt nedan:

§ 5. Representantskap

Mom. 1. Sammansättning

Representantskapet är högsta beslutande organ för LO-distriktet.

Medlemsorganisationerna utser ombud och anmäler dessa till LO-distriktet senast 60 dagar före representantskapsmöte. 

Varje medlemsorganisation utser ombud utifrån den representation som LO-distriktet beslutat på höstsammanträdet året före det år de ska tjänstgöra. 

Varje medlemsorganisation har ett ombud. Är medlemsantalet mer än 4 000 medlemmar utses ytterligare ett ombud för varje påbörjat 4 000-tal medlemmar, dock högst 25.

Hur många ombud och ersättare som varje förbundsområde har att välja är utskickat i ett cirkulär.

I de fall det finns flera avdelningar inom förbundet i Skåne skall valen samordnas mellan avdelningarna.

Vi hemställer om att de fackliga avdelningarna utser ombud och ersättare. Uppgifter om vilka som valts insändes på blankett bifogad i cirkulär till LO-distriktet i Skåne snarast dock senast den 17 september 2017.

Frågor eller funderingar är ni välkomna med till Mikael Andersson, telefon 040-664 53 92.

 

Mikael Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.